Obchodní podmínky

POPELČINY OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Kontaktní osoba: Lenka Chloupková  tel.: 776220084

Mimo pracovní dobu, o víkendech, svátcích či v případě, kdy nejsme na telefonu k zastižení, nás neváhejte kontaktovat na mailu:

info@popelkasaty.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.popelkasaty.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele, a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Provozovatel internetového obchodu (prodávající): Michal Chloupek

Sídlo: Jana Habrdy 405/7, 674 01 Třebíč

IČ: 01677799

Nejsme plátci DPH.

 

2. Vymezení pojmů

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

Spotřebitelská smlouva – spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel (prodávající) – dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Spotřebitel – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.

 

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném, jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a také z bodu č. 4 těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

4. Objednávka

Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku). Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. OBJEDNÁVKA JE ZÁVAZNÁ! Objednáním zboží zákazník souhlasí s jeho zasláním zvoleným způsobem.

Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď telefonicky na uvedeném tel. čísle, nebo emailem na určené emailové adrese. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu emailem. Po zaplacení (při platbě předem) anebo po zvolení úhrady dobírkou JIŽ NELZE OBJEDNÁVKU STORNOVAT! Odstoupit od objednávky lze pouze při zvolení platby předem na účet, a to PŘED JEJÍM ZAPLACENÍM anebo při volbě platby hotově a vyzvednutí na prodejně.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku před přijetím autorizovat (ověřit její platnost) vhodným způsobem s využitím kontaktních údajů předaných zákazníkem v objednávce a případně pozdržet plnění objednávky nebo objednávku stornovat v případě nemožnosti ověření platnosti objednávky u zákazníka (např. opakovaná nedosažitelnost zákazníka na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle nebo emailu).

 

5. Cena zboží

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Cena, která je uvedená, je cena konečná, tzn. tuto cenu (+ přepravné) zaplatíte buď předem převodem na náš účet anebo při převzetí zboží na Vaší adrese, kterou uvedete v objednávce. Zasíláme výhradně přes Českou poštu. Přepravné je jednotné – 150 Kč při platbě převodem i při platbě na dobírku. U OBJEDNÁVKY NAD 3000 Kč je přepravné zdarma. Cena přepravného již obsahuje balné. Při zvolení vyzvednutí zboží v prodejně se přepravné nehradí a cena zboží je tedy cena konečná.

 

6. Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

·         dobírkou při převzetí (hotově nebo platební kartou)

·         převodem na bankovní účet (platba předem)

·         při vyzvednutí na prodejně (hotově)

V případě platby převodem na bankovní účet jsou podklady pro platbu zákazníkovi zaslány emailem.

 

7. Dodací podmínky

Objednávky jsou nejčastěji odesílány do 48 hodin od potvrzení. O odeslání objednávky budete informováni na email, který byl uveden v objednávce. Zasíláme výhradně přes Českou poštu (Balík Do ruky, Doporučený balíček, Doporučené psaní), a tak je možné očekávat doručení do dvou pracovních dnů. Neodpovídáme za případnou prodlevu v doručení zásilky způsobenou přepravcem.
Při platbě bankovním převodem je nutné počítat s časovou prodlevou, než dorazí peníze na náš účet. Až poté bude zásilka odeslána.

Termín osobního vyzvednutí zboží na prodejně bude sdělen emailem, většinou však bude zboží k dispozici druhý pracovní den po odeslání objednávky.

Dostupnost zboží:

Veškeré naše zboží je skladem! Pokud budete mít zájem o více kusů stejného zboží, než máme skladem, kontaktujte nás a my vám individuálně zjistíme možnost dodání.

Převzetí zboží kupujícím:

Kupující je povinen před převzetím zásilky od přepravce zkontrolovat vnější nepoškozenost zásilky, která je předpokladem nepoškození věci při přepravě. V případě, že zásilka bude vykazovat poškození při přepravě, je kupující povinen zásilku nepřevzít a sepsat s přepravcem záznam o nepřevzetí zásilky s uvedením důvodu nepřevzetí. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Převzetím zásilky od přepravce kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách.

Pokud nebude zboží zaslané na dobírku zákazníkem vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200 Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty za storno již odeslaného zboží), budou postoupeny vč. 500 Kč penále společnosti Deredes s.r.o. (www.checkout.cz) k vymáhání včetně všech nákladů této firmy s tím spojené.

 

8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Zboží zakoupené prostřednictvím našeho eshopu lze vrátit či vyměnit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, s výjimkou zboží zaplaceného a vyzvednutého na prodejně.

Vrácení či výměna je možná za těchto podmínek:

·         zboží musí být odesláno do 14 dnů od jeho převzetí

·         kompletní s visačkami, nepoužité, nepoškozené, beze skvrn či jiného ušpinění, nezapáchající, složené a v původním balení

·         před odesláním zboží je třeba vyplnit a vytisknout tento formulář a počkat na naše potvrzení

·         do balíčku je nutno přiložit kromě formuláře originál dokladu o zaplacení

·         poštovní náklady na zaslání zboží zpět hradí kupující, při výměně zboží hradí i dopravu vyměněného zboží

·         zboží je třeba zaslat doporučeně, nikdy ne na dobírku, v takovém případě nebude zásilka převzata

·         pokud bude zaslané zboží použité či jinak znehodnocené, odečteme si, dle zákona, odpovídající část nutnou k uvedení zboží znovu do prodeje

Zboží zasílejte na tuto adresu:

POPELKA

OD Oáza

Jihlavská brána 6/2

674 01 Třebíč

Po odstoupení od smlouvy bude částka za zboží vrácena v termínu dle zákona – do 14 dnů od převzetí zboží zpět.

 

9. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

 

10. Odpovědnost

Upozorňujeme, že informace o zboží na stránkách našeho internetového obchodu mohou být přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného zboží.

 

11. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době:

·         před odesláním zboží k reklamaci je třeba vyplnit a vytisknout tento formulář a počkat na naše potvrzení

·         do balíčku je nutno přiložit kromě formuláře originál dokladu o zaplacení

·         poštovní náklady na zaslání zboží zpět hradí kupující

·         zboží je třeba zaslat doporučeně, nikdy ne na dobírku, v takovém případě nebude zásilka převzata

Zboží zasílejte na adresu uvedenou v bodě č. 8.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Rovněž se nevztahuje na zboží, prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou, skladováním a používáním výrobku. Veškeré zasílané zboží prochází pečlivou kontrolou.

 

DĚKUJEME ZA NÁKUP A DOUFÁME, ŽE SE V NAŠICH ŠATECH A DOPLŇCÍCH BUDETE CÍTIT JAKO POPELKA NA KRÁLOVSKÉM PLESE!

Odebírat newsletter
Nezmeškejte žádné Popelčiny novinky a slevy!